Skip to main content

Seyircisiz sanat olur mu? Seyretmek, edilgenlik midir? Değilse, seyircinin sanattaki etkinliği nedir? Bu seminerde bunlar ve benzeri bir dizi temel problemi ele alırken güncel sanat felsefesi alanındaki çeşitli katkıları da analiz ederek bir seyretme teorisinin bileşenlerini formüle etmeye çalışacağız. Bu açıdan temel amacımız, seyircinin, sanatçı ve eser gibi sanatın diğer bileşenleri arasındaki işlevini anlamaya çalışmak ve “iyi seyirciliğin” koşullarını tespit etmeyi denemek olacak.

Biyografi:
Lisansını Ege Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamlamış olup hâlâ aynı bölümde, ekonomi ve ekoloji üzerine doktora tezini yazmaya devam etmektedir. Politika felsefesi ve ontoloji alanında, bilhassa Marksizm ve yeni metafizik üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ayrıca semiyotik teorisi, kıta felsefesi geleneği ve bilim-teknoloji-toplum araştırmaları da çalışma alanları arasındadır. Moda Sahnesi (İstanbul) ve imalat-hane (Bursa) başta olmak üzere farklı mekânlarda seminerler vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Çalışma ve ilgi alanlarından hareketle sanat yazıları da yazmakta, çeşitli sanatçılarla ortak projelerde yer almaktadır. Farklı dijital ve matbu mecralarda, dergilerde ve derlemelerde makaleleri yayımlanmıştır. Ayrıca felsefe alanında, Graham Harman’dan Nesne Yönelimli Ontoloji (Tellekt Yayınları, 2020) ve Sanat ve Nesneler (Ayrıntı Yayınları, 2022) ile William James’ten Radikal Ampirizm Üzerine Denemeler (Heretik Yayınları, 2022) kitap çevirileri yayımlanmış, Herbert Marcuse’den Akıl ve Devrim (Ayrıntı Yayınları) kitap çevirisi ise yayım aşamasındadır. Art Unlimited dergisinde “Maddenin Hallerini” köşesinde yazmakta ve İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nde ders vermektedir.

Seyretme Eylemi Nedir?