8 Ocak — 9 Nisan 2022

Açık Mekân mütevazı bir yaşam önerisi. Dünya’nın vahşetinden korunmak için çareyi duvarlar ardına sığınmakta bulmuş, kendini dünyadan sakınan çağımız insanına kilit üzerine kilit vurduğu kapılarını aralama çağrısı. Evet, Açık Mekân bir çağrı, hem sanatçılara hem de ziyaretçilere bir anlığına da olsa kalkanlarını indirip içlerinde sakladıklarını ortalığa saçmaları için davet. Şayet bu davete kulak verip sert mizacımız ardına gizlediğimiz kırılgan iç dünyamızın dışarı vuracağı bir çatlak yaratabilirsek; belki de bizi hapsetmiş korkularımızdan arınabilir, dünya ile hemhal olabiliriz. Açıklık hem içimizdekileri serip, korkulacak saklı gizli bir şey olmadığını göstermemiz için bir fırsat hem de korkuya mahal kalmayınca başkalarını kendimize katabileceğimiz bir aralık. İnsan başkalarıyla beraberken kudretli, başkalarıyla beraberken iyi, doğru, güzel. (...)

Etkinlikler çok yakında burada duyurulacaktır

imalat-hane

imāl:
Ar iˁmāl إعمال
işe koşma, işler hale getirme

hane:
Farsça χāne خانه
ev, konut

imalat-hane, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ni mesken edinmiş bir sanat mekânıdır.
Bursa’da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkân yaratmayı amaçlar. Şehrin, sanat ekosistemine eklemlenmesini hedefler.
Üretilmesine ve dolaşımına destek verdiği projelerin Bursa’nın belleğine eklemlenen belgeler olduğunun bilinciyle hareket eder.
Programını Bursa’nın ekonomik, toplumsal ve coğrafi altyapıları üzerine düşünen çalışmalarla kurgular.
Sanatın ekolojisi ile ekonomisinin birlikte çalışabileceği bir ağ oluşturmaya gayret eder.
Farklı kesimlerden paydaşların desteğiyle kendi kendine yeten bir ekonomik sistemi hayata geçirerek sanatsal üretimin bağımsızlığını sağlamaya çalışır.
Sanat için yerel olan ile küresel olanın iç içe geçtiği merkez dışı, alternatif bir durak olmayı ister.
Her sınıftan ve gruptan insanın mesken edinebileceği, içinde yaşamın imal edildiği bir varoluş alanı, sıradışı bir hane olmayı arzular.