10 Eylül — 10 Aralık 2022

Guido Casaretto’nun “Denk olmayan tabaklarda gravitonu aramak” adlı sergisi kapsamında sergilenecek çalışmalarının çoğu Türkiye’de ilk defa izleyici karşısına çıkıyor. Çalışmalarında fizik kuralları ve doğa betimlemelerindeki estetik kaygıya odaklanan sanatçının üretimlerinde sıklıkla tekrarlama ve kopyalama eylemlerine rastlıyoruz. Coğrafi, kültürel ögelerin nasıl transfer edilebileceği konusunda sistemler üzerine kafa yoran ve çok kültürlü yaşamının izlerine üretimlerinde rastlayabileceğimiz Casaretto’nun eserlerine denizler, dağlar, uzay, taş ve ahşap gibi birçok malzeme konu olabiliyor. (...)

10 Eylül — 10 Aralık 2022

Can Küçük ve Cem Örgen’in yeni üretimlerinden oluşan “Girilmez”, İMALAT-HANE’nin konumu itibariyle tanıklık ettiği üretim ağında bir eşik oluşturuyor. Sergide, “Girilmez” uyarısının dikkati keskinleştiren, herkesçe okunaklı, kişiler ve mekânlar arası ayrım belirten değerinin mekanik, biyolojik, sosyal ve gündelik karşılıklarına odaklanıyorlar. Küçük ve Örgen, bu uyarının arkasına geçildiğinde görülmesinin uygun olmadığı, iş güvenliği sınırlarının dışında kalan, kritik bilgilerin açığa çıktığı alanların fiziksel, duygusal ve ahlaki katmanlarını inceliyorlar. (...)

Geçmiş Etkinlikler

imalat-hane

imāl:
Ar iˁmāl إعمال
işe koşma, işler hale getirme

hane:
Farsça χāne خانه
ev, konut

imalat-hane, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ni mesken edinmiş bir sanat mekânıdır.
Bursa’da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkân yaratmayı amaçlar. Şehrin, sanat ekosistemine eklemlenmesini hedefler.
Üretilmesine ve dolaşımına destek verdiği projelerin Bursa’nın belleğine eklemlenen belgeler olduğunun bilinciyle hareket eder.
Programını Bursa’nın ekonomik, toplumsal ve coğrafi altyapıları üzerine düşünen çalışmalarla kurgular.
Sanatın ekolojisi ile ekonomisinin birlikte çalışabileceği bir ağ oluşturmaya gayret eder.
Farklı kesimlerden paydaşların desteğiyle kendi kendine yeten bir ekonomik sistemi hayata geçirerek sanatsal üretimin bağımsızlığını sağlamaya çalışır.
Sanat için yerel olan ile küresel olanın iç içe geçtiği merkez dışı, alternatif bir durak olmayı ister.
Her sınıftan ve gruptan insanın mesken edinebileceği, içinde yaşamın imal edildiği bir varoluş alanı, sıradışı bir hane olmayı arzular.