14 Mayıs — 14 Ağustos 2022

Ali Kazma’nın zaman ve zaman içinde oluşan ritimlerin ve bu ritimlerin içinden çıkan videolarının oluşturduğu yeni kişisel sergisi “Zaman Zaman”, 14 Mayıs Cumartesi günü, saat 17.00'de İMALAT-HANE’de açılıyor. İnsanın dünyayı algılama, şekil verme, değiştirme ve yeniden yaratma yöntem ve imkânları üzerine eğilen sanatçı, zamanın farklı bölünmüşlüklerine, mekân ile kurduğu diyaloğa, tanım, kişilik, kimlik olarak ifadesine alternatif perspektiflerden yaklaşıyor. Kazma’nın uzun zamandır pratiğini şekillendiren zaman ve üretim, zaman ve değişim ve zamanın mekâna yansıyan izleri ile hafıza arasındaki ilişkiler bu sergide de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Sanatçının ilk kez aynı mekân içinde birleşen 8 çalışmasıyla, çok ekranlı ve büyük boyutlu sergileme biçimiyle karşılaşacağımız seçki, işlerin kendi içindeki etkileşimi, ilişkisi ve kuracağı alternatif diyaloglarla adeta büyük boyutlu bir enstalasyonun parçalarını oluşturuyor. (...)

Geçmiş Etkinlikler

imalat-hane

imāl:
Ar iˁmāl إعمال
işe koşma, işler hale getirme

hane:
Farsça χāne خانه
ev, konut

imalat-hane, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ni mesken edinmiş bir sanat mekânıdır.
Bursa’da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkân yaratmayı amaçlar. Şehrin, sanat ekosistemine eklemlenmesini hedefler.
Üretilmesine ve dolaşımına destek verdiği projelerin Bursa’nın belleğine eklemlenen belgeler olduğunun bilinciyle hareket eder.
Programını Bursa’nın ekonomik, toplumsal ve coğrafi altyapıları üzerine düşünen çalışmalarla kurgular.
Sanatın ekolojisi ile ekonomisinin birlikte çalışabileceği bir ağ oluşturmaya gayret eder.
Farklı kesimlerden paydaşların desteğiyle kendi kendine yeten bir ekonomik sistemi hayata geçirerek sanatsal üretimin bağımsızlığını sağlamaya çalışır.
Sanat için yerel olan ile küresel olanın iç içe geçtiği merkez dışı, alternatif bir durak olmayı ister.
Her sınıftan ve gruptan insanın mesken edinebileceği, içinde yaşamın imal edildiği bir varoluş alanı, sıradışı bir hane olmayı arzular.