Skip to main content

Modernizm, Modernlik ya da Modernite kavramları neden birbirinden farklıdır ve tüm bu farklı tezahürler karşısında Modern Sanat’ın yeri ve tanımı nedir? Böylesine bir yapı karşısında Postmodernizm, hangi düşünsel temellerden yararlanarak sanat alanında kendini gösterir ve tüm bunların sonucunda Postmodern Sanat’ın tanımı nasıl yapılır? Bu amaçla, iki bölüme ayrılan seminerimizin ilk bölümünde Modern Sanat ve ikinci bölümünde Postmodern Sanat’ın doğasını kavramaya çalışacağız ve bu iki yapıya tam anlamıyla hakim olabilmek için Modern Batı Düşüncesi ve Postmodern Batı Düşüncesi’ni oluşturan kökleri göstermeyi deneyeceğiz.

Mehmet Mengü
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde Lisans; Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde Tezsiz Yüksek Lisans-Pedagojik Formasyon; Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Halen Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak, Batı Sanatı Tarihi, Türkiye Sanatı Tarihi, Kültür Tarihi ve Sanat Felsefesi’nin merkezinde olduğu kuram derslerini vermektedir.

Modern ve Postmodern Sanat Nedir?