Skip to main content

Henüz 200 yılı bulmamış geçmişiyle fotoğraf insanlığın görsel kültür tarihi içinde gerçeklik ve geçmiş tahayyüllerini tümden değiştirdi. Bu seminerde tarihsel perspektif içinde, özellikle resim sanatı ile karşılaştırmalı olarak fotoğrafın (dolayısıyla diğer optik tabanlı disiplinlerin) gerçeklik, bellek, zaman, temsil, anlatı, anlam inşa etme, estetik vb. alanlardaki kendine özgü gücü ve güçsüzlüğü örneklerle aktarılacak, tartışmaya açılacaktır.

Orhan Cem Çetin
1960 yılında İstanbul’da doğdu. Fotoğraf alanında kendisini yetiştirdi. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans derecesini tamamladı. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. İlk kişisel sergisi olan Tanıdık Şeyler (1988) alternatif fotoğraf yaklaşımı ile dikkat çekti. O tarihten bu yana çok sayıda kişisel proje gerçekleştirdi, farklı disiplinlerden sanatçılar ile birlikte çok sayıda ortak projede yer aldı. Orhan Cem Çetin fotoğraf serilerinde ve 1990’lardan bu yana aralıklarla gerçekleştirdiği performanslarında kavramsal ve disiplinlerarası tutumu ile tanınmaktadır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eğitmen kadrosundadır.

Fotoğraflar Ne Diyebilir Ki?