Skip to main content

Bu atölyede gerçekliğin izdüşümü olduğu kabul edilen fotografik görüntüler ile, düşüncenin beden bulduğu sözcükler arasındaki girift ilişki araştırılacaktır. Bu ilişkiye dair tarihsel süreç farklı örnekler üzerinden tartışıldıktan sonra katılımcıların her birinin kendi dünyasını yansıtacak biçimde oluşturacakları tümceler ile, bu tümcelere ilişkin fotoğraflar üretilecek ve bir toplu sunumla atölye tamamlanacaktır.

Söz ve Göz