Skip to main content

Bu konuşmada, insan-makine ilişkileri ile bunun hümanizm felsefelerine etkisi ele alınacak ve buradan da estetik kuramlar ile yeni teknolojiler arasında açılan mesafeler dile getirilecektir. Dolayısıyla konu “hümanizm”, “trans-hümanizm” ve “post-hümanizm” bağlamında özne, estetik ve sanat arasındaki ilişkileri içerirken, çağdaş sanat üzerine yorumlara da yer verilecektir.

Konuşmanın içerdiği konular:

  • Estetik ve hümanizm ilişkisi
  • İnsan-makine ilişkisi ve trans-hümanizm
  • Robot teknolojilerinden bilgisayar teknolojilerine geçiş
  • Tüm bu süreçlerde estetik ve sanat ilişkilerine bakış

 

Emre Zeytinoğlu (1955, İstanbul)

1980 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden mezun oldu. 1986 yılından itibaren kişisel sergiler açıyor ve ulusal ya da uluslararası organizasyonlardaki grup sergilerde yer alıyor. 1988 yılından bu yana ise farklı dergilerde “sanat ve estetik” konusunda makaleler yayımlıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde “Çağdaş Sanat” adlı ders veriyor. Çeşitli kurumlar ve özel galeriler için küratörlükler üstleniyor. Sanat üzerine Açık Radyo’da ve futbol kültürü üzerine Yaşam Radyo’da programlar yaptı. Farklı televizyon kanallarında yayımlanan arkeolojik yerleşim yerleri hakkında belgeselleri bulunuyor.

Hayalet Robotlar Zamanında Sanat