Skip to main content

İngilizce “metin” anlamına gelen “text” sözcüğü Latince textus‘tan gelmektedir ve dokuma, doku, örgü, kumaş anlamına gelen bu sözcük, satır veya düz çizgi de demektir. Yunanca línon, λίνον, keten iplik, sicim, çiziktirme, çizgi, sıra, soy, kurs, istikamet anlamına gelen diğer Hint-Avrupa dillerindeki linea, line, ligne ise metinlerin ve dokumaların temel taşıdır. Aynı kelime daha sonraları teknik, sanat, bilim, teknoloji gibi anlamlara açılacak olan teχnē τεχνη sözcüğü ile de kardeştir. Ezcümle metinlerle dokumalar aynı kaynaktan çıkar. Bu bağlamda seminerde metinler, dokumalar ve techne üzerinden uzay asansörlerine ve Heidegger’e uzanan bir izlekte düşünce gezdireceğiz.

Zeynep Sayın:
1961 İstanbul doğumlu, yazınbilimci, sanat kuramcısı, öğretim üyesi. İstanbul, Salzburg ve Linz’de yazınbilim, sanat tarihi ve felsefe okudu. İstanbul’da çeşitli üniversitelerde ve Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde çalıştı. Bir süredir Leipzig’de Hochschule für Grafik und Buchkunst ve Linz Akademie der Bildenden Künste’de ders veriyor. Mithat Şen ve Bedenyazısı (Kaknüs, 1999), Noli me tangere (Kaknüs, 2000), İmgenin Pornografisi (Metis, 2003) ve Kötülük Cemaatleri (Tekhne, 2016) adlı kitapları var.

Yazı / Dokuma / Techne