Skip to main content

“Muhatabı Olmayan Mutfak”ın bu haftaki ev sahibi her şeyi merak eden, her şeyi muhatap alan, her şeyi çok bilen çılgın çocuklar. Çocuklar bu hafta sanatçının eseriyle bire bir iletişim kurarak sebze ve meyvelerle beraber kendi doğal boyalarını yapmayı deneyimleyip kağıt üzerine tonlama çalışmasıyla hayallerindeki yemek tariflerini resmedecekler.

Sergi turundan sonra katılımcılar atölye için ayrılan alana geçecek ve meyve ile sebzelerin renkleri üzerine tartışıp düşünmeye başlayacaklar. Daha sonra atölye lideri tarafından seçilen meyveler çocuklarla kontrollü bir şekilde dilimlenecek. Dilimlenen sebze ve meyveler tencerelere konarak kaynatılacak. Bu süreçte her katılımcı için istenilen ölçülerde (örneğin, 35×50 boyutlarında) resim kağıtları kesilerek veya katlanarak birer çalışma alanı oluşturulacak. Bu adım, bir nevi origami gibi düşünülebilir. Hazırlanan doğal boyaların kıvamları ayarlandıktan sonra her katılımcıya eşit miktarda dağıtılacak.

Dağıtıldıktan sonra katılımcılar, oluşturdukları tariflerin nasıl göründüklerini, malzeme listelerini ve yapım aşamalarını doğal boya kullanarak hazırladıkları kağıtlara çizmeye başlayacaklar.

Yaş aralığı: 8-12
Kontenjan: 10

 

Lütfullah Genç

Lütfullah Genç, 1994 yılında Giresun doğdu. 2018 yılında, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2016 yılında, Erasmus değişim programıyla akademik eğitimini “University of West Hungary” ve ”International Ceramics Studio Kecskemet” gerçekleştirdi. 2018 yılında, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sürdürürken aynı zamanda Farabi değişim programı kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ziyaretçi öğrenci olarak bulundu ve tez araştırmalarını sürdürdü. 2021 yılında, ‘Kişisel Bellek İmgelerin Sanat Nesnesine Dönüşümü’ başlıklı tezini başarıyla sundu ve Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldu.

Genç, çalışmalarında sınıf, nesne ve bellek kavramlarına odaklanır. Psikolojinin algıda oluşturduğu yanılsamalara nesne kavramı üzerinden yaklaşır.

Sanatçı hafızada yer eden, yaşanmışlıkları olan nesneleri bulanık bir algının ardından süzerek seyirciye sunar. Dar ve geniş zıtlıkları kullanarak algının geriliminden faydalanan sanatçı bu bakış açısıyla seyirciye yeni alanlar açmayı hedefler. Bunu yaparken de başta seramik malzeme üzerinden farklı medyumlarla çalışıp yeni medya ve enstalasyon işler üretmektedir.

Muhatabım Tencere Mi Benim?