Skip to main content

“Modern sanat” kanonu oluşurken modernizmi ortaya çıkartan koşulları, isimleri ve amaçlarını tartışacağız. Flaneur, dandy ve modern sanatçı mitini, bu miti oluşturan ortamı ve sanatı konuşacağız. Empresyonizm’den Post-Empresyonizm’e ve Ekspresyonizm’e sanat akımları nasıl oluştu, birleştikleri ve ayrıldıkları noktalar nelerdi, örneklerle ele alacağız. Modern sanatı forma indirgeyen yaklaşımı, görme biçimlerinin köklü değişimini ve sanatın içeriği konusunu tartışacağız. Soracağımız bir diğer soru “O sırada kadın sanatçılar neredeydi?” olacak.

Elif Dastarlı
Sanat Tarihi lisans ve doktora derecesini İstanbul Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden aldı. Gençsanat, rh+ sanat dergilerinde ve çeşitli yayın evlerinde tam ve yarı zamanlı editörlük yaptı, İngilizceden Türkçeye sanat kitapları çevirdi. Işık, Sakarya, Sakarya Uygulamalı Bilimler ve Marmara üniversitelerinde dersler verdi. Akademik çalışmalar için belirli sürelerle Lizbon ve Strasbourg’ta yaşadı. Pek çok basılı ve online mecrada sanat üzerine yazılar yazdı, yazmayı sürdürmekte. Yan Kapıdan Girenler: Modern Türk Resminin Analizi kitabı 2021’de Hayalperest Yayınevi tarafından yayımlandı. Melis Cin ile birlikte yazdığı Feminist Art in Resistance: Aesthetics, Methods and Politics of Art in Turkey kitabı Palgrave-Macmillan tarafından Ocak 2023’te yayımlanacak. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye Şubesi üyesidir.

Modern Sanat Konuşmaları #2