Skip to main content

20. yüzyıl realitesinin ve hem onu belirleyen hem de ondan belirlenen modern sanatı inceleyeceğiz. Modernist estetiğin avantgarde’a nasıl dönüştüğü, avangardın tanımı, anlamı üzerinde duracağız. Çağın hızına, değişimin karakterine ve 20. yüzyıl sanat akımlarına, Bauhaus, Rus avangardı, soyut sanat, Kübizm ve Fütürizm’e odaklanacağız…

Elif Dastarlı
Sanat Tarihi lisans ve doktora derecesini İstanbul Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden aldı. Gençsanat, rh+ sanat dergilerinde ve çeşitli yayın evlerinde tam ve yarı zamanlı editörlük yaptı, İngilizceden Türkçeye sanat kitapları çevirdi. Işık, Sakarya, Sakarya Uygulamalı Bilimler ve Marmara üniversitelerinde dersler verdi. Akademik çalışmalar için belirli sürelerle Lizbon ve Strasbourg’ta yaşadı. Pek çok basılı ve online mecrada sanat üzerine yazılar yazdı, yazmayı sürdürmekte. Yan Kapıdan Girenler: Modern Türk Resminin Analizi kitabı 2021’de Hayalperest Yayınevi tarafından yayımlandı. Melis Cin ile birlikte yazdığı Feminist Art in Resistance: Aesthetics, Methods and Politics of Art in Turkey kitabı Palgrave-Macmillan tarafından Ocak 2023’te yayımlanacak. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye Şubesi üyesidir.

Modern Sanat Konuşmaları #3