Skip to main content

Türkçede karşılıklarının ötesinde anlamlar yüklediğimiz ve kolaylıkla birbirinin yerine kullandığımız modern-modernite-modernleşme, aslında modern sanatı anlamak için anlamamız gereken kavramlar. Dört haftalık modern sanat seminerlerine bu kavramları tanımlamakla başlayıp daha sonra “modern sanat”a ulaşmaya çalışacağız. 19. yüzyıl Avrupa’sını belirleyen modernitenin karakterini inceleyecek ve böylece modern sanatı detaylandıracağız. Sanat tarihindeki büyük kırılma anını, akademik-modern karşıtlığı ekseninde ele alacağız.  Üzerinde duracağımız başlıklar: Klasik sanat neden “akademik” oldu? Sanat-zanaat ayrımı… Modern sanatın tanımını nasıl yapabiliriz? Romantizm’den Empresyonizm’e ilk modern akımlar…

Elif Dastarlı
Sanat Tarihi lisans ve doktora derecesini İstanbul Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden aldı. Gençsanat, rh+ sanat dergilerinde ve çeşitli yayın evlerinde tam ve yarı zamanlı editörlük yaptı, İngilizceden Türkçeye sanat kitapları çevirdi. Işık, Sakarya, Sakarya Uygulamalı Bilimler ve Marmara üniversitelerinde dersler verdi. Akademik çalışmalar için belirli sürelerle Lizbon ve Strasbourg’ta yaşadı. Pek çok basılı ve online mecrada sanat üzerine yazılar yazdı, yazmayı sürdürmekte. Yan Kapıdan Girenler: Modern Türk Resminin Analizi kitabı 2021’de Hayalperest Yayınevi tarafından yayımlandı. Melis Cin ile birlikte yazdığı Feminist Art in Resistance: Aesthetics, Methods and Politics of Art in Turkey kitabı Palgrave-Macmillan tarafından Ocak 2023’te yayımlanacak. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye Şubesi üyesidir.

Modern Sanat Konuşmaları #1