Skip to main content

İmgelerin kendi düzenleri vardır ve her tarihsel dönem sadece üretilen imgelerle değil, imgelerin birbirleriyle nasıl ilişkilendiklerine göre de birbirinden ayrılmaktadır. Rönesans, barok ve modern dönemlerde imgelerin yerleştiği görme rejimleri ele alınacak.

İmge Rejimleri