Skip to main content

İmge her zaman biçimlendirici bir kuvvet olarak bedenlere ve zihinlere şiddet uygulamıştır. Ama bu şiddet bugün imge bombardımanına dönüştü ve imgelere rağmen hayatta kalmaya çalışıyoruz. İmgeler artık birleştirmiyor, hayatımıza katılan imgelerle birlikte giderek anlam dünyamız daha da parçalanıyor. Günümüzdeki dijitalleşmeyle birlikte bedensiz hâle gelen imgeler bizleri de bedensizleşmeye zorluyor.

İmgenin Şiddeti