Skip to main content

Bir temsil olarak imgenin güvenilmezliği meselesi Platon’dan beri düşünürlerin kafasını meşgul etmiştir. Platon, Aristoteles ve Plationus’un imgeye dair düşünceleri ve bu düşüncelerin modern zamanlardaki izleri görsel sanatlar bağlamında tartışılacak.

Güvenilmez İmge