Skip to main content

Sergi sürecini ve hazırlığını beraber yürüten sanatçı Mert Diner ve İMALAT-HANE direktörü Bora Gürarda, süreç boyunca oluşan sergiye ve Diner’in pratiğine dair sorgulamalarını tartışmaya açacaklar. Konuşmada, Diner’in resimsel pratiğine ait biçimsel ikiliklerin gündelik hayattan aldığı karşılıkları, bu ilişkiselliğin fiziksel, tinsel ve politik boyutları, sanatçı, resim ve izleyici açılarından konu edilecek. Resim yapma edimi, hafızanın maddesel işleyişine dair günümüz sanat kapsayışı içinde algılanmaya çalışılırken, Diner’in sergi yerleşimi konuşmanın ana referans noktası olacak.

Bio
Mert Diner (d.1976, İskenderun) resim pratiğini görünürün görünmeyenle olan çelişkili ilişkisi ve bilinmeyene ait olan boşluğun durumsal çıktıları üzerine kurar. Psikoloji, bilinçdışı, varoluş, doğa, anlam ve boşluk kavramlarından beslenir ve hafızanın zamansal katmanları arasında bu kavramların yüzeydeki olasılıklarını sorgular. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından, bir süre uluslararası şirketlerde çalışan Diner bu süreçte ressam İrfan Önürmen ile 3 yıl çalışma fırsatı bulur. Ardından 2007 yılında New York Studio School’da resim eğitimi alır. Çalışmalarına 2009 yılından beri İstanbul’da devam eden Diner’in son dönem açtığı başlıca kişisel sergilerin arasında ‘’tekinsiz haller’’ (2023) ve ‘’bizi rahat bırakın’’ (2021) yer alır.

“Gözden Uzak” Sergi Konuşması