Skip to main content

Bugün bir bakterinin içine yerleştirilmiş GIF’lerden cerrahi operasyonlara, drone’lardan gözetleme kameralarına uzanan geniş bir ölçekte kayıt yapan videograflar acaba günümüzde nasıl videofelsefe yapıyor? Video sanatı eserleri felsefi metinler olarak acaba nasıl okunabilir? Videonun bir zaman felsefesi olduğunu savunan Maurizzio Lazzarato’nun Videofelsefe kitabından esinlenen bu seminerde Doç. Dr. Ebru Yetişkin, video sanatının sinema tarihiyle ilişkisine ve felsefi boyutuna odaklanıyor. Geçmişten günümüze film ve video sanatından örnek çalışmalar paylaşılarak video sanatının her dönem zamanın bilimsel, teknolojik, siyasi-ekonomik ve toplumsal sorunları nasıl da bir gerçeklik olarak kurguladığını ve duyumsanır kıldığına dikkat çekiyor. Günümüze değin süren hakikat ve onun görüntüsü arasında inşa edilmiş sınırların kırılganlığını sorguluyor.

Doç. Dr. Ebru Yetişkin (1976, Türkiye), İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Sosyoloji Bölümü ile Sanat Tarihi ve Bilim, Teknoloji, Toplum (STS) Yüksek Lisans Programlarında öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi Radyo-TV-Sinema Bölümü’nde lisans (1999), Louis Pasteur Üniversitesi ve İTÜ Bilim, Teknoloji, Toplum programında ortak yüksek lisans (2001) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji anabilim dalında doktora derecesi (2008) almıştır. Ecoles des Mines de Paris Inovasyon Sosyolojisi Merkezi’nde Prof. Bruno Latour ve Prof. Antoine Hennion’un danışmanlığında misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Bilimsel ve teknolojik bilgi üretiminin demokratikleşmesine yönelik sanatsal ve küratöryal araştırmaları arasında ulusal ve uluslararası sergiler, atölyeler, festivaller ve kamuya açık seminerler bulunmaktadır. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi ve FEMeeting – Women in Art, Science and Technology inisiyatifinin kurucu üyesidir.

Video/Felsefe