Skip to main content

Bu hafta, felsefenin coğrafyalarını ele alacağız. Özellikle “Doğu felsefeleri” adıyla karşımıza çıkan çeşitli bilgelik biçimlerini ve dinsel inançların felsefeyle ilişkilerini tartışacağız. Bilgelik biçimlerinde karşımıza çıkan figürler ve figürlerle kavramlar arasındaki gerilim üzerine konuşacağız. Kierkegaard’ın Korku ve Titreme kitabındaki “İbrahim’i Övme Söylevi” bölümü tartışmamıza eşlik edecek.

Felsefi Coğrafya