Skip to main content

Bu hafta, felsefenin her (yeniden) doğuşuna eşlik eden koşullarını ele alacağız. Bu koşullar arasında felsefe ve sanatı birbirine yakınlaştıran “verili olanla, sağduyu ve ortak duyu ile mesafe alma”, “eleştiri ve bağımsız akıl yürütmeye sevgi” gibi zorunlu koşullar ile, felsefeye düşüncenin diğer kuvvetleri karşısında özerkliğini ve özgüllüğünü veren “kavramlarla düşünme/kavram yaratma” koşulu bulunur. Bu açıdan, felsefeyi bir yandan bir çağda ve coğrafyada halkın genel inanç ve bilgi biçimlerini tanımlayan “ethos”tan ve ona özgü “bilgelikten” ayırt ederken bir yandan da bilim ve sanattan ayırt etmek üzerine konuşacağız. Antik Yunan’da felsefenin doğuşu, bu haftanın tartışmasına eşlik edecek olan özgül problemimiz olacak.

Felsefe Nedir?