Skip to main content

Bu hafta, felsefenin özgül aracı ve üretimi olan “kavram” kavramına daha yakından bakacağız. Kavramları, bilgi üretimin parçası olan bilimsel fonksiyonlardan ve sanatsal tesirlerden ayırt edeceğiz. Bu tartışmalar bizi “problem” kavramına götürecek. Felsefede problemlerin kapladığı özgül alanı, felsefi problemlerin felsefenin karşısında birer olumsuz engel olarak değil, kavram üretmek üzere işleyen birer motor gibi çalıştıklarını göreceğiz. İngiliz filozof David Hume’un keşfettiği veya icat ettiği “nedensellik problemi” ve bu problem etrafında Hume’un yarattığı “alışkanlık” ile Immanuel Kant’ın yarattığı “transandantal” kavramları tartışmamıza eşlik edecek.

Kavram Nedir?