Skip to main content

Kültürün Evrimi: Koleksiyonerler, Kurumlar, Müzeler

Kültür; geçmişten günümüze insanoğlunun inşa ettiği topluma, sınıfa, tabakaya hizmet eden bir kavram olmasının ötesinde bir kavrayış, etkileşim ve toplumları şekillendiren bir var oluş unsurudur.

Temel unsurları ile ele alındığında; kültürel inşada toplumları dönüştüren, bu yolla insanın da inşasına doğrudan etkisi olan diğer önemli unsur ise sanat olgusudur. Sanatın yaygınlaşması ve toplumlarla bütünleşmesi; sosyal öğrenme ve zihin teorileri yoluyla gerçekleşir. Bu yolla gerçekleşen kültürel evrim ile sanatın evrimi de ilintilidir. Bu bağlamda; özellikle 19. yüzyıldan sonra sanat dünyasını yönlendiren kapital unsurlar, endişeler kültürel çalışmalar ve unsurların da dönüşmesine neden olmuştu.

Seminer kapsamında; 19. yüzyılda Avrupa’da yaygınlaşan yeni kültürel ortam, doğu-batı ilişkisi ele alınırken Osmanlı batılılaşma döneminden günümüze koleksiyonerlik paralelinde kurumlar, müzeler ele alınacak ve analiz edilecek. Özellikle 2000 yılı sonrasında kurumların, özel müzelerin, vakıfların kültürel ortamın dönüşümünde yarattığı etkiler, sorunlar, sanatın merkezi, kurum ve müzelere aidiyet sorunsalı çok boyutlu ele alınarak tartışmaya açılacak. 2000’li yıllar ayrıca; kültür endüstrisinin, devlet-kültür politikaları ilişkisinin ve özel sermayenin karar kılıcı rolünün sorgulandığı bir dönemi de temsil etmekte. Bu bağlamda; kültürün varlığı, sanatın estetiği nerede? sorusuna da seminer kapsamında yanıt aranacak.

 

Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün

Ebru Nalân Sülün, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu (1990-2010)” başlıklı tezi ile tamamladı. Sülün, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi TemelEğitim Bölümü öğretim üyesidir ve batı sanatı- çağdaş sanat ile ilgili dersleri yürütmektedir.

Pek çok sergide küratör, pek çok sanat festivali ve etkinliğinde koordinatör, düzenleyici, sanatyönetmenliği gibi görevler üstlenmiş olan Sülün, Cumhuriyet Gazetesi, Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist actual, Art-ist modern, Artam gibi ulusal sanat dergilerinde sanat eleştirileri kaleme almıştır. “Habip Aydoğdu- KIRMIZI”, “Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat Ortamı” ve “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu” isimli üç kitabı olan Ebru Nalân Sülün UNESCO- Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA-TR) üyesidir ve 2014-2018 yılları arasında AICA-Türkiye’nin yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

Kültürün Evrimi