Skip to main content

Seminer çağdaş sanat pratikleri içinde teknik ve politikanın ilişkisini araştırıyor: “Bir algı organı olarak “teknik beden” jestle maddeye dokunur. El maddenin içinde düşünür, böylece dönüşür ve onu dönüştürür. Bernard Steigler’e göre yaratıcılık, yani hesaplanamaz, sonsuz ve tamamlanmamış olan işte bu dokunuştadır; Bu gidiş gelişte, bu ortaklıktadır. Teknik, plastisite, protezlilik hepsi ancak dokunmanın dünyasında mümkündür. Teknik; olası dünyaların keşfidir, yeni kolektif varoluş formları tasarlamaktır, yeni kolektif gövdeler dikmektir.”

İstanbul doğumlu sanat ve kültür kuramcısı, sosyolog Ezgi Bakçay lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinema Televizyon Bölümü’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden doktorasını aldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta, Görsel Kültür ve Sanat Kuramları dersleri vermektedir. Karşı Sanat Çalışmaları’nın küratörlüğünü üstlenen Ezgi Bakçay çeşitli kültür ve sanat kurumlarında seminerler, atölye çalışmaları ve sergiler düzenlemektedir. Kamusal alan, imge, bellek, kültür, estetik, siyaset konularında üretimlerini sürdürmektedir.

Teknik, Sanat, Adalet