Skip to main content

Konuşma/sunumda modern sanatın oluşum süreci üç sanatçının şahsında ve üç yapıtla anlatılacak; Manet ve “Kırda Piknik”; Picasso ve “Avignonlu Kızlar” ve Duchamp “Fountain” (Çeşme). Baudelaire’in “flaneur” tiplemesinin Manet tarafından kuşanılmasıyla birlikte sanatın yönünün nasıl değiştiğiyle başlayacak olan sunum/konuşma, Avignonlu Kızlar’la yapılan devrimin modern sanatın alfabesini nasıl oluşturduğu üzerinden devam ederek, nihayet bu alfabeyle yazılacak olan metnin sınırına Duchamp’la nasıl gelindiği ortaya konularak sanatın sonrası ve bugününe değin kısa değerlendirmeyle bitecek.

Biyografi:
1964 yılında Trabzon’da doğdu. 1983’te TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Resim Bölümünde 1991 yılında lisans, 1993 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 1999 yılında aynı üniversitenin Felsefe yüksek lisans programından “Technè in Platon’s Thought” isimli teziyle mezun oldu. 2003 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde (MSGSÜ) Resim alanında Sanatta Yeterlik derecesi aldı. 1995-99 yılları arasında İTÜ’de ve Kocaeli Üniversitesinde kuramsal ve uygulamalı dersler verdi. Aynı zamanda profesyonel anlamda reklam sektöründe, ulusal ve uluslararası firmalarda grafik tasarımcı, sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen olarak çalıştı. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda kişisel ve grup ser gileri açtı, karma sergilere katıldı, konferans ve seminerler verdi. Temel kuramsal çalışma alanları olan sanat felsefesi ve estetik başta olmak üzere çeşitli hakemli, uluslararası ve kültür sanat dergilerinde makaleleri yayınlandı. Sanatçı kitapları ve kataloğu, metin yazarlığı ve editörlüğü yaptı, sanat eleştirileri yazdı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde doçent öğretim üyesi olarak temel tasarım, sanat felsefesi ve estetik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Modern Sanatta Üç Avangart, Üç Dönüm Noktası: Manet, Picasso ve Duchamp