Skip to main content

Guido Casaretto’nun “Denk olmayan tabaklarda gravitonu aramak” adlı sergisi kapsamında sergilenecek çalışmalarının çoğu Türkiye’de ilk defa izleyici karşısına çıkıyor. Çalışmalarında fizik kuralları ve doğa betimlemelerindeki estetik kaygıya odaklanan sanatçının üretimlerinde sıklıkla tekrarlama ve kopyalama eylemlerine rastlıyoruz. Coğrafi, kültürel ögelerin nasıl transfer edilebileceği konusunda sistemler üzerine kafa yoran ve çok kültürlü yaşamının izlerine üretimlerinde rastlayabileceğimiz Casaretto’nun eserlerine denizler, dağlar, uzay, taş ve ahşap gibi birçok malzeme konu olabiliyor.

Doğayı algılama ve dijital araçlarla yeniden üretme biçimlerini ele alan Casaretto, duyum olgusuna odaklanıyor. Elektronik bilgi, çeşitli malzemeler ve sanat tarihi referanslarıyla meşgul olan eserleri, sanat tarihi kavramı içinde malzemenin fiziksel kalitesi ve algı türleri açısından farklı duyumları örtüştürüyor. Casaretto, doğal maddeyi taklit etmede, doğru malzemeleri bulma ve esrarengiz derecede gerçekçi etkiler elde etme konusunda yeteneğiyle dikkat çekiyor.

“‘Denk Olmayan Tabaklarda Gravitonu Aramak’ sergisi, Türkiyeli İtalyan sanatçı Guido Casaretto’nun tekrar ve biriciklik, aynılık ve fark, taklit ve özgünlük, sınırlılık ve özgürlük, üretim süreci ve yaratım gibi sanatın bel kemiğini oluşturan soru-mefhumların peşinde kat ettiği eserlerini bir araya getiriyor. Her bir sanatsal icranın kendi mecrasının maddi unsurlarına yoğun bir dikkatle yaklaştığı bu eserler, astronomik oluşumlardan zanaatlerin pratiklerine uzanan son derece farklı ölçekteki dinamikleri sanatçının soruları eşliğinde yeniden kurgulamayı içeriyor. Astronomik, jeolojik ve kültürel süreçlerdeki farklı uğraklara atıfta bulunan bu sergi, sanatçının pratiğinin odak noktasını oluşturan bir problematik üslup etrafında dağıtılabilir: farklı ölçeklerdeki üretim süreçlerini, bedenin takip edeceği yinelenebilir edimler kümesi halinde soyutlamak ve bu kısıtlı edim kümesini sanatsal üretim süreci boyunca sıkı sıkıya takip etmek.” —Oğuz Karayemiş

Fotoğraflar: Kayhan Kaygusuz