Skip to main content

AÇIK MEKÂN 3*
Metin: Murat Alat

Açık Mekân mütevazı bir yaşam önerisi. Dünya’nın vahşetinden korunmak için çareyi duvarlar ardına sığınmakta bulmuş, kendini dünyadan sakınan çağımız insanına kilit üzerine kilit vurduğu kapılarını aralama çağrısı. Evet, Açık Mekân bir çağrı, hem sanatçılara hem de ziyaretçilere bir anlığına da olsa kalkanlarını indirip içlerinde sakladıklarını ortalığa saçmaları için davet. Şayet bu davete kulak verip sert mizacımız ardına gizlediğimiz kırılgan iç dünyamızın dışarı vuracağı bir çatlak yaratabilirsek; belki de bizi hapsetmiş korkularımızdan arınabilir, dünya ile hemhal olabiliriz. Açıklık hem içimizdekileri serip, korkulacak saklı gizli bir şey olmadığını göstermemiz için bir fırsat hem de korkuya mahal kalmayınca başkalarını kendimize katabileceğimiz bir aralık. İnsan başkalarıyla beraberken kudretli, başkalarıyla beraberken iyi, doğru, güzel.

Açık Mekân, sanatçıların yeri geldiğinde oldukça can yakıcı olabilen dünyanın karmaşasına verdikleri farklı cevapların kareografisi. Açık Mekân’daki her bir eser kaostan düzen devşirme gayretinin farklı bir tezahürü. Kaos, ister insanın dehlizlerinden taşıyor olsun ister dış dünyanın akıl almaz işleyişinden neşet etsin, insan için dayanması, kabul etmesi imkansız bir gerçeklik. Kaos karşısında insan her daim dehşete gebe. Tüm o sağlam duvarlar, kilitli kapılar kaos karşısında alınan naçizane önlemler. Lakin bu çabalar hüsrana uğramaya yazgılı. O zaman belki de vazgeçmeli bu nafile girişimlerden, kaosu düzenden ayırma gayretinden. Açık Mekân kaosla düzen arasında bir muhabbet imkânı.

Bir içimiz var bir de dışımız, ikisi arasında ise aşılması zor, türlü sınır. Böyle duyduk, böyle kabul ediyoruz. Peki ya değilse? Açık Mekân içerisi ve dışarısı diye keyfe keder ikiye ayrılmış, iki kutuplu bir mekânı birleştirmeye, süreklilik olarak tesis etmeye gayretkeş. Duyguların, düşüncelerin devindiği, kim bilir nereden gelen bir alışkanlıktan ötürü, içimiz dediğimiz mekânla bedenimizin yuvalanıp kıpırdadığı dışarısı diye bildiğimiz mekân belki de aynı şeyin farklı veçheleri. Bu farklı veçheler Açık Mekân’da birblerine dolandıkları noktaları açık ediyor.

Açık Mekân’da tüm olan biten göz önünde vuku buluyor. Anlam ne görenin ardında derinliklerde, ne de yüce bir mercinin dilinin ucunda. Anlam çözülmesi ya da öğrenilmesi gereken bir giz değil. Beraber oynayarak kurulacak bir yapı. Açık Mekân’a konuşlanmış eserler ziyaretçilerle beraber form alıyor, ziyaretçiler kendilerini açtıkça, oyuna dahil oldukça anlam vuku buluyor. Bu yüzden korkmayın, buyurun. Burada sizi yargılayan yok. Açık Mekân’da biraz zaman geçirin. Açık Mekân’ı mesken edinin.

*Açık Mekân 3 Nuri Kuzucan’ın davetine cevap veren sanatçıların oluşturduğu sergileri dizisinin üçüncü ayağıdır.

Açık Mekân 3 - Görsel
Açık Mekân 3 - Görsel
Açık Mekân 3 - Görsel
Açık Mekân 3 - Görsel
Açık Mekân 3 - Görsel
Açık Mekân 3 - Görsel

Fotoğraflar: Cem Akça