Skip to main content

Ortalama sanat tarihi kitapları, sanatı sadece insanların ve fikirlerinin bir tarihi olarak kavrarlar.  Bu kavrayışta sanatçı, bulutlu göklerde yoktan yarattığı fikirleri hiçbir etkinliği olmayan bir takım malzemelere uygulayan biridir. Peki felsefede son otuz-kırk yılda gelişen ve insan merkezciliği tasfiye eden yeni metafizik devriminden gelen fikirleri sanat üretimi pratiklerini düşünmek için kullanırsak ne olur? Tuvallerin, boyaların, fotoğraf makinelerinin, hazır nesnelerin ve daha onlarca malzemenin etkinliğini nereye yerleştirebiliriz? Onları sanatçıların isteklerine kölece ve öylece boyun eğen araçlar olmaktan çıkarırsak sanat neye benzemeye başlar? Bu durumda üretmek/yaratmak hangi anlama gelebilir? Bu seminerde amacımız, bu sorulara yanıt vermek üzere sanat üretiminin insan merkezci olmayan bir ontolojisinin temelleri üzerine düşünmek olacak.

Oğuz Karayemiş
Lisansını Ege Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamlamış olup hâlâ aynı bölümde, ekonomi ve ekoloji üzerine doktora tezini yazmaya devam etmektedir. Politika felsefesi ve ontoloji alanında, bilhassa Marksizm ve yeni metafizik üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ayrıca semiyotik teorisi, kıta felsefesi geleneği ve bilim-teknoloji-toplum araştırmaları da çalışma alanları arasındadır. Moda Sahnesi (İstanbul) ve imalat-hane (Bursa) başta olmak üzere farklı mekânlarda seminerler vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Çalışma ve ilgi alanlarından hareketle sanat yazıları da yazmakta, çeşitli sanatçılarla ortak projelerde yer almaktadır. Farklı dijital ve matbu mecralarda, dergilerde ve derlemelerde makaleleri yayımlanmıştır. Ayrıca felsefe alanında, Graham Harman’dan Nesne Yönelimli Ontoloji (Tellekt Yayınları, 2020) ve Sanat ve Nesneler (Ayrıntı Yayınları, 2022) ile William James’ten Radikal Ampirizm Üzerine Denemeler (Heretik Yayınları, 2022) kitap çevirileri yayımlanmış, Herbert Marcuse’den Akıl ve Devrim (Ayrıntı Yayınları) kitap çevirisi ise yayım aşamasındadır. Art Unlimited dergisinde “Maddenin Hallerini” köşesinde yazmakta ve İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nde ders vermektedir.

Sanatta Mecra/Malzeme ve Biçim