Skip to main content

Seminer dizisinin bu son haftasında modernitenin ilerleme fenomenini, 1. Dünya Savaşı’nı, 20. yüzyılı belirleyen fikirleri ve gerçeklik ile absürt arasında sanatın yeni karakterini, Dada ve Sürrealizm’i ele alacağız. 2. Dünya Savaşı ve sanatın merkezinin Amerika’ya taşınması, avangardın yeni-soyut karakteri üzerinde duracağımız diğer konular. 20. yüzyıl sanatını belirleyecek stratejik değişim neydi diye soracak ve bunun “modern”in sonunu mu hazırladığını tartışacağız. Böylece 1950 sonrası sanatını anlayabilmek için bir kapı aralayacağız.

Elif Dastarlı
Sanat Tarihi lisans ve doktora derecesini İstanbul Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden aldı. Gençsanat, rh+ sanat dergilerinde ve çeşitli yayın evlerinde tam ve yarı zamanlı editörlük yaptı, İngilizceden Türkçeye sanat kitapları çevirdi. Işık, Sakarya, Sakarya Uygulamalı Bilimler ve Marmara üniversitelerinde dersler verdi. Akademik çalışmalar için belirli sürelerle Lizbon ve Strasbourg’ta yaşadı. Pek çok basılı ve online mecrada sanat üzerine yazılar yazdı, yazmayı sürdürmekte. Yan Kapıdan Girenler: Modern Türk Resminin Analizi kitabı 2021’de Hayalperest Yayınevi tarafından yayımlandı. Melis Cin ile birlikte yazdığı Feminist Art in Resistance: Aesthetics, Methods and Politics of Art in Turkey kitabı Palgrave-Macmillan tarafından Ocak 2023’te yayımlanacak. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye Şubesi üyesidir.

Modern Sanat Konuşmaları #4