Skip to main content

Bu hafta, problem kavramını daha da geliştirerek felsefi okuma ve yazma prosedürlerini problemleştirme (sorunsallaştırma) pratiği çerçevesinde formüle edeceğiz. Bir filozofun metinleri hem onun problemlerini algılayacak hem de kendi problemlerimizi derinleştirecek şekilde nasıl okunabilir? Bilimlerle ve sanatlarla bu anlamıyla problematik bir ortaklık, komşuluk ve yakınlık nasıl kurulabilir? Fransız filozof Gilles Deleuze’ün Fransız ressam Francis Bacon üzerine yazdığı Duyumsamanın Mantığı kitabı tartışmamıza eşlik edecek.

Felsefenin Prosedürleri