Skip to main content
Rahmi Öğdül - İmgenin Kudreti

Mağaradaki İmge

By

İnsan neden görsel imgeler üretme gereği duydu? James David Lewis’in “Mağaradaki Zihin” (YKY) kitabı eşliğinde 40.000 yıl önce mağaraların karanlık yüzeylerine çizilen imgeler ve bu imgeleri üretenler arasındaki ilişkiler ele alınacaktır. İmgeler mi hayatları yoksa hayatlar mı imgeleri belirliyor?

Read More
Rahmi Öğdül - İmgenin Kudreti

Güvenilmez İmge

By

Bir temsil olarak imgenin güvenilmezliği meselesi Platon’dan beri düşünürlerin kafasını meşgul etmiştir. Platon, Aristoteles ve Plationus’un imgeye dair düşünceleri ve bu düşüncelerin modern zamanlardaki izleri görsel sanatlar bağlamında tartışılacak.

Read More
Rahmi Öğdül - İmgenin Kudreti

İmge Rejimleri

By

İmgelerin kendi düzenleri vardır ve her tarihsel dönem sadece üretilen imgelerle değil, imgelerin birbirleriyle nasıl ilişkilendiklerine göre de birbirinden ayrılmaktadır. Rönesans, barok ve modern dönemlerde imgelerin yerleştiği görme rejimleri ele alınacak.

Read More
Rahmi Öğdül - İmgenin Kudreti

İmgenin Şiddeti

By

İmge her zaman biçimlendirici bir kuvvet olarak bedenlere ve zihinlere şiddet uygulamıştır. Ama bu şiddet bugün imge bombardımanına dönüştü ve imgelere rağmen hayatta kalmaya çalışıyoruz. İmgeler artık birleştirmiyor, hayatımıza katılan imgelerle birlikte giderek anlam dünyamız daha da parçalanıyor. Günümüzdeki dijitalleşmeyle birlikte bedensiz hâle gelen imgeler bizleri de bedensizleşmeye zorluyor.

Read More
Oğuz Karayemiş - Felsefeye Giriş Seminerleri

Felsefe nedir?

By

Bu hafta, felsefenin her (yeniden) doğuşuna eşlik eden koşullarını ele alacağız. Bu koşullar arasında felsefe ve sanatı birbirine yakınlaştıran “verili olanla, sağduyu ve ortak duyu ile mesafe alma”, “eleştiri ve bağımsız akıl yürütmeye sevgi” gibi zorunlu koşullar ile, felsefeye düşüncenin diğer kuvvetleri karşısında özerkliğini ve özgüllüğünü veren “kavramlarla düşünme/kavram yaratma” koşulu bulunur. Bu açıdan, felsefeyi bir yandan bir çağda ve coğrafyada halkın genel inanç ve bilgi biçimlerini tanımlayan “ethos”tan ve ona özgü “bilgelikten” ayırt ederken bir yandan da bilim ve sanattan ayırt etmek üzerine konuşacağız. Antik Yunan’da felsefenin doğuşu, bu haftanın tartışmasına eşlik edecek olan özgül problemimiz olacak.

Read More
Oğuz Karayemiş - Felsefeye Giriş Seminerleri

Felsefi Coğrafya

By

Bu hafta, felsefenin coğrafyalarını ele alacağız. Özellikle “Doğu felsefeleri” adıyla karşımıza çıkan çeşitli bilgelik biçimlerini ve dinsel inançların felsefeyle ilişkilerini tartışacağız. Bilgelik biçimlerinde karşımıza çıkan figürler ve figürlerle kavramlar arasındaki gerilim üzerine konuşacağız. Kierkegaard’ın Korku ve Titreme kitabındaki “İbrahim’i Övme Söylevi” bölümü tartışmamıza eşlik edecek.

Read More
Oğuz Karayemiş - Felsefeye Giriş Seminerleri

Kavram nedir?

By

Bu hafta, felsefenin özgül aracı ve üretimi olan “kavram” kavramına daha yakından bakacağız. Kavramları, bilgi üretimin parçası olan bilimsel fonksiyonlardan ve sanatsal tesirlerden ayırt edeceğiz. Bu tartışmalar bizi “problem” kavramına götürecek. Felsefede problemlerin kapladığı özgül alanı, felsefi problemlerin felsefenin karşısında birer olumsuz engel olarak değil, kavram üretmek üzere işleyen birer motor gibi çalıştıklarını göreceğiz. İngiliz filozof David Hume’un keşfettiği veya icat ettiği “nedensellik problemi” ve bu problem etrafında Hume’un yarattığı “alışkanlık” ile Immanuel Kant’ın yarattığı “transandantal” kavramları tartışmamıza eşlik edecek.

Read More
Oğuz Karayemiş - Felsefeye Giriş Seminerleri

Felsefenin Prosedürleri

By

Bu hafta, problem kavramını daha da geliştirerek felsefi okuma ve yazma prosedürlerini problemleştirme (sorunsallaştırma) pratiği çerçevesinde formüle edeceğiz. Bir filozofun metinleri hem onun problemlerini algılayacak hem de kendi problemlerimizi derinleştirecek şekilde nasıl okunabilir? Bilimlerle ve sanatlarla bu anlamıyla problematik bir ortaklık, komşuluk ve yakınlık nasıl kurulabilir? Fransız filozof Gilles Deleuze’ün Fransız ressam Francis Bacon üzerine yazdığı Duyumsamanın Mantığı kitabı tartışmamıza eşlik edecek.

Read More